• Burg G v Weezelpln 12 A - 9431 AG - Westerbork
  • 0593-332409
webwinkel

Disclaimer

Disclaimer

Hilbrands Bloemen en Wonen spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.

Hilbrands Bloemen en Wonen behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Hilbrands Bloemen en Wonen geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan.

Ook kan Hilbrands Bloemen en Wonen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van fouten of vertraging in het verstrekken van informatie. Hilbrands Bloemen en Wonen garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.
Hilbrands Bloemen en Wonen aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.